Zamówienia publiczne

Dokumenty do pobrania:

Przetarg 01/2015 – Kompaktowy system zautomatyzowanej obsługi obrabiarek CNC z modułem kontroli jakości wyrobu

Formularz ofertowy wykonawcy

Zapytania ofertowe

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, trzy podmioty przedstawiły ważne oferty:
– Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
– Politechnika Białostocka
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu, złożył Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Pozostałym podmiotom dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi zapytaniami pojawiającymi się w miarę potrzeb na naszej stronie.

Zapytanie ofertowe na zakup komponentów automatyki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zgłosiła się firma Askes s.c oraz PG Systems Piotr Gierda. W toku oceny ofert została wybrana firma PG Systems Piotr Gierda.