Jakość

Charakter produkcji wynikający z wysokich wymogów jakościowych naszych klientów, na przestrzeni lat, wykształcił w całej załodze specyficzne podejście do spraw związanych z jakością w ogólnym jej pojmowaniu.

 

Nasi pracownicy posiadają nie tylko bogate doświadczenie w zakresie obróbki, ale również dużą wiedzę dotyczącą metod pomiarowych, a także świadomość tego, jak ważnym dla funkcjonowania firmy aspektem jest utrzymanie produkcji na odpowiednim pułapie jakościowym. Dzięki temu każdy element jest wielokrotnie mierzony już na etapie wytwarzania. Nierzadko, jeżeli proces technologiczny tego wymaga, półprodukt sprawdzany jest przez wykwalifikowanych pracowników działu kontroli jakości pod kątem odchyłek wymiarowych.

Natomiast do naszego doskonale wyposażonego laboratorium pomiarowego trafia, celem dokonania odbioru jakościowego, każdy wyprodukowany element. Dzięki temu, że oprócz konwencjonalnych, analogowych przyrządów pomiarowych, posiadamy również sprzęt cyfrowy najnowszej generacji (m.in. sterowaną numerycznie współrzędnościową maszynę pomiarową Mitutoyo Crysta APEX o obszarze pomiarowym 900x1000x600), jesteśmy w stanie wychwycić wszystkie braki, zanim towar trafi do klienta.

Ściśle przestrzegane procedury samokontroli oraz wysokie wymogi odbioru końcowego sprawiają, że poza bramę naszego zakładu praktycznie nie wyjeżdża produkt niezgodny. Bardzo ważnym aspektem naszej produkcji jest również estetyka wykonania i ta także podlega kontroli.

 

Lata współpracy z wymagającymi klientami sprawiły, że z produkowanymi przez nas detalami obchodzimy się niezwykle delikatnie. Żeby uniknąć sytuacji, gdy jeden nieuważny ruch mógłby zniweczyć wiele godzin pracy (np. uszkodzenie powierzchni szlifowanej, czy defekt powłoki galwanicznej), produkt gotowy przechowywany jest w odpowiednich warunkach i należycie przygotowywany do transportu.

Tak więc nasi klienci mogą mieć pewność, że zamówione u nas komponenty będą nie tylko wykonane zgodnie z dokumentacją, ale też i estetyczne.